Agn
Naturligt bete till exempel mask, betesfisk eller deg.
Carapaxlängd
Längd över ryggsköld på exempelvis hummer.
Dragrodd
Fiske där beten dras efter en båt i rörelse. Även kallat dörja.
Dörja/Dörjning
Fiske där beten dras efter en båt i rörelse. Även kallat dragrodd.
Frånlandsvind
Vind som blåser från land ut mot havet.
Gungfly
Matta av levande & döda växter m.m. som flyter på vattnet.
Lymfosarcom
En tumörsjukdom som förekommer bland gäddor.
Maar
Krater fylld med vatten och bildar en sjö.
Muddra/Muddring
Schaktning under vatten.
Pålandsvind
Vind som blåser mot land från havet.
Specimen
Används inom biologin för att beskriva individer av djur, växter eller mikroorganismer.
Trolling
Fiske där beten dras efter en båt i rörelse.
Matchspö
Fiskespö avsett för fiske med lätta flöten.
Feederspö
Fiskespö avsett för bottenmete. Ofta med varierande utbytbara spötoppar.
Karpspö
Långa, mjuka & kraftiga spön avsedda för just karpfiske.
IAR (Instant Anti-reverse)
En direktverkande backspärr så att rullen inte kan röra sig bakåt.