PATRIK - SVERIGE
ART VIKT LÄNGD METOD BETE DATUM
ABBORRE       (Perca fluviatilis) 1280gr 47cm Flötmete Mört 060527
BENLÖJA (Alburnus alburnus) 40gr 18cm Flötmete Mask 160819
BERGGYLTA [+] (Labrus bergylta) 960gr 38m Bottenmete Räka 180726
BJÖRKNA (Abramis bjoerkna) 250gr 28cm Bottenmete Mask 160816
BLÅGYLTA (Labrus mixtus) 270gr 30cm Bottenmete Räka 180725
BRAXEN (Abramis brama) 1250gr 48cm Bottenmete Maggot 140528
BÄCKÖRING (Salmo trutta fario) 170gr 23cm Flötmete Mask 130901
ELRITSA (Phoxinus phoxinus) 4.4gr 8cm Flötmete Mask 160606
FJÄRSING (Trachinus draco) - 36cm Flötmete Räka 110801
FÄRNA      (Squalius cephalus) 1010gr 44cm Bottenmete Räka 170326
GRÅSEJ (Pollachius virens) 180gr 29cm Flötmete Räka 130921
GÄDDA           (Esox lucius) 10600gr 110cm Ismete Mört 120225
GÄRS (Gymnocephalus cernua) 10gr 8.5cm Flötmete Mask 180714
GÖS                 (Sander lucioperca) 3700gr - Trolling Vobbler 060727
HAVSÖRING (Salmo trutta trutta) 1450gr 55cm Flötmete Sill 180622
ID                 (Leuciscus idus) 1930 52cm Flötmete Räka 180701
KARP      (Cyprinus carpio) 3600gr 59cm Bottenmete Majs 150724
LYRTORSK (Pollachius pollachius) 200gr 27cm Flötmete Sill 180825
MAKRILL (Scomber scombrus) 650gr 43cm Flötmete Räka 130920
MÖRT          (Rutilus rutilus) - 31cm Pimpel Maggot 120302
NÄBBGÄDDA (Belonidae) - 55cm Flötmete Räka 110802
REGNBÅGE (Oncorhynchus mykiss) 850gr 45cm Spinnfiske Vobbler 090410
RUDA      (Carassius carassius) 190gr 22cm Flötmete Mask 160823
RÖD BERGSTORSK (Gadus morhua) 350gr 32cm Flötmete Räka 120703
RÖTSIMPA (Myoxocephalus scorpius) 100gr 20cm Bottenmete Räka 110901
SANDSKÄDDA (Limanda limanda) 80gr 20cm Bottenmete Räka 161014
SARV      (Scardinius erythrophthalmus) 585gr 33cm Flötmete Räka 170603
SILL               (Clupea harengus) 8gr 11cm Spinnfiske Häckla 160919
SKRUBBSKÄDDA (Platichthys flesus) 470gr 34cm Bottenmete Räka 160915
SKÄRSNULTRA (Symphodus melops) 160gr 22cm Bottenmete Räka 180825
STENSNULTRA (Ctenolabrus rupestris) 30gr 14cm Bottenmete Räka 161014
STORSPIGG (Gasterosteus aculeatus) 3.4gr 7cm Flötmete Mask 170621
SUTARE            (Tinca tinca) 1210gr 43cm Flötmete Mask 160527
SVART SMÖRBULT (Gobius niger) 30gr 14cm Flötmete Räka 130920
TJOCKLÄPPAD MULTE             (Liza saliens) 3570gr 69cm Flötmete Kanelbulle 130802
TORSK          (Gadus morhua) 1010gr 53cm Bottenmete Räka 180725
ÅL             (Anguilla anguilla) 1910gr 97cm Flötmete Abborre 130706
PATRIK - UTOMLANDS
ART VIKT LÄNGD METOD BETE DATUM
AREOLATE GROUPER* (Epinephelus areolatus) 540gr 35cm Bottenmete Fiskbit 180307
BENGAL SERGEANT [+]* (Abudefduf bengalensis) 60gr 15cm Frilina Korv 170125
BLUELINED HIND* (Cephalopholis formosa) 17gr 11cm Frilina Korv 180302
BLÅ GAFFELMAKRILL [+] (Trachinotus ovatus) 20gr 12cm Frilina Bröd 121024
BROWNSTRIPE RED SNAPPER*                      (Lutjanus vitta) - 31cm Bottenmete Bläckfisk 100303
BUBBLEFIN WRASSE*(Halichoeres nigrescens) 230gr 14cm Frilina Korv 180301
BUCCHICH´S GOBY*      (Gobius bucchichi) 6gr 9cm Frilina Korv 151005
CHECKERED SNAPPER*(Lutjanus decussatus) 39gr 14cm Frilina Räka 180302
GULDBRAXEN/GULDSPARID [+] (Sparus aurata) 30gr 13cm Frilina Bröd 121024
GULDMULTE [+]                         (Liza aurata) 300gr 27cm Frilina Bröd 121023
INDIAN SNAPPER*       (Lutjanus indicus) 200gr 25cm Bottenmete Fiskbit 180307
INDO-PACIFIC SERGEANT* (Abudefduf vaigiensis) 60gr 15cm Frilina Bröd 180225
JUNKERGIRELLA [+]*              (Coris julis) 19gr 13cm Frilina Korv 151005
LÅNGFENAD VIMPELFISK      (Heniochus acuminatus) 70gr 19cm Bottenmete Bläckfisk 180225
MARBLED SPINEFOOT [+]* (Siganus rivulatus) 10gr 9cm Frilina Korv 151005
MEKONG MAL [+] (Pangasianodon gigas) 25kg - Bottenmete - 170122
MÅNGYLTA [+]                   (Thalassoma lunare) - 15cm Frilina Korv 180305
PINK EAR EMPEROR*(Lethrinus lentjan) 100gr 18cm Bottenmete Bläckfisk 180205
SALPA [+]*                          (Sarpa salpa) 10gr 11cm Frilina Korv 140906
SAND STEENBRAS/STRIPED SEABREAM [+]*         (Lithognathus mormyrus) 17gr 11cm Frilina Korv 151005
SIAMESISK JÄTTEKARP [+] [+](Catlocarpio siamensis) 32kg - Bottenmete - 170122
STARRY TRIGGERFISH* (Abalistes stellaris) 160gr 24cm Bottenmete Fisk 180307
SKRIFTABBORRE [+]       (Serranus scriba) 20gr 15cm Frilina Korv 140906
VÅRTHAVSSUGGA [+] (Scorpaena notata) - 9cm Bottenmete Korv 151002
WHITE-SPOTTED SPINEFOOT*                  (Siganus canaliculatus) 17gr - Bottenmete Bläckfisk 180224
UNKNOWN** 7gr 9cm Frilina Bröd 151005
UNKNOWN** 20.3gr 12cm Frilina Korv 160212
UNKNOWN** 200gr 29cm Spinnfiske Wobbler 160214
UNKNOWN** 210gr 30cm Spinnfiske Wobbler 160214
UNKNOWN** 210gr 24cm Frilina Korv 170125
UNKNOWN [+]** 190gr 26cm Frilina Korv 170125
UNKNOWN** 200gr 24cm Frilina Korv 170127
UNKNOWN** 160gr 21cm Frilina Korv 170127
UNKNOWN** 150gr 22cm Spinnfiske Wobbler 170129
UNKNOWN [+]** 200gr 23cm Bottenmete - 170131
UNKNOWN** 4000gr 67cm Trolling Wobbler 180307
UNKNOWN** 150gr 24cm Bottenmete Fiskbit 180307
UNKNOWN** - 88cm Frilina Levandefisk 180304
UNKNOWN** 230gr 28cm Bottenmete Fiskbit 180307
UNKNOWN** 180gr 19cm Frilina Korv 180302
UNKNOWN** 50gr 26cm Frilina Korv 180301

*=Arten saknar svenskt namn
**=Artens namn är än sålänge okänd för oss.