patrik[1]

REKORD - SVERIGE
ART VIKT LÄNGD METOD BETE DATUM
ABBORRE 1280gr 47cm Flötmete Mört 060527
BENLÖJA 40gr 18cm Flötmete Mask 160819
BERGGYLTA 830gr 238m Bottenmete Räka 171009
BJÖRKNA 250gr 28cm Bottenmete Mask 160816
BLÅGYLTA 190gr 27cm Bottenmete Räka 171008
BRAXEN 1250gr 48cm Bottenmete Maggot 140528
BÄCKÖRING 170gr 23cm Flötmete Mask 130901
ELRITSA 4.4gr 8cm Flötmete Mask 160606
FJÄRSING - 36cm Flötmete Räka 110801
FÄRNA 1010gr 44cm Bottenmete Räka 170326
GRÅSEJ 180gr 29cm Flötmete Räka 130921
GÄDDA 10600gr 110cm Ismete Mört 120225
GÖS 3700gr - Trolling Vobbler 060727
HAVSÖRING 1330gr 52cm Flötmete Sill 170822
KARP 3600gr 59cm Bottenmete Majs 150724
LYRTORSK 30gr 18cm Flötmete Räka 161015
MAKRILL 650gr 43cm Flötmete Räka 130920
MÖRT - 31cm Pimpel Maggot 120302
NÄBBGÄDDA - 55cm Flötmete Räka 110802
REGNBÅGE 850gr 45cm Spinnfiske Vobbler 090410
RUDA 190gr 22cm Flötmete Mask 160823
RÖD BERGSTORSK 350gr 32cm Flötmete Räka 120703
RÖTSIMPA 100gr 20cm Bottenmete Räka 110901
SANDSKÄDDA 80gr 20cm Bottenmete Räka 161014
SARV 585gr 33cm Flötmete Räka 170603
SILL 8gr 11cm Spinnfiske Häckla 160919
SKRUBBA 470gr 34cm Bottenmete Räka 160915
SKÄRSNULTRA 95gr 18cm Bottenmete Räka 171009
STENSNULTRA 30gr 14cm Bottenmete Räka 161014
STORSPIGG 3.4gr 7cm Flötmete Mask 170621
SUTARE 1210gr 43cm Flötmete Mask 160527
SVART SMÖRBULT 30gr 14cm Flötmete Räka 130920
TJOCKLÄPPAD MULTE 3570gr 69cm Flötmete Kanelbulle 130802
TORSK 680gr 42cm Flötmete Räka 130524
ÅL 1910gr 97cm Flötmete Abborre 130706
REKORD - UTOMLANDS
ART VIKT LÄNGD METOD BETE DATUM
AREOLATE GROUPER* (Epinephelus areolatus) - 29cm Bottenmete Bläckfisk 100303
BENGAL SERGEANT* (Abudefduf bengalensis) 60gr 15cm Frilina Korv 170125
BLÅ GAFFELMAKRILL (Trachinotus ovatus) 20gr 12cm Frilina Bröd 121024
BROWNSTRIPE RED SNAPPER*                      (Lutjanus vitta) - 31cm Bottenmete Bläckfisk 100303
BUCCHICH´S GOBY*      (Gobius bucchichi) 6gr 9cm Frilina Korv 151005
GULDBRAXEN/GULDSPARID (Sparus aurata) 30gr 13cm Frilina Bröd 121024
GULDMULTE                         (Liza aurata) 300gr 27cm Frilina Bröd 121023
JUNKERGIRELLA*              (Coris julis) 19gr 13cm Frilina Korv 151005
MARBLED SPINEFOOT* (Siganus rivulatus) 10gr 9cm Frilina Korv 151005
MEKONG MAL (Pangasianodon gigas) 25kg - Bottenmete - 170122
SALPA*                                (Sarpa salpa) 10gr 11cm Frilina Korv 140906
SAND STEENBRAS/STRIPED SEABREAM*         (Lithognathus mormyrus) 17gr 11cm Frilina Korv 151005
SERGEANT MAJOR* (Abudefduf saxatilis) 40gr 15cm Frilina Korv 170126
SIAMESISK JÄTTEKARP* (Catlocarpio siamensis) 32kg - Bottenmete - 170122
SKRIFTABBORRE      (Serranus scriba) 20gr 15cm Frilina Korv 140906
VÅRTHAVSSUGGA (Scorpaena notata) - 9cm Bottenmete Korv 151002
UNKNOWN** 7gr 9cm Frilina Bröd 151005
UNKNOWN** 20.3gr 12cm Frilina Korv 160212
UNKNOWN** 200gr 29cm Spinnfiske Wobbler 160214
UNKNOWN** 210gr 30cm Spinnfiske Wobbler 160214
UNKNOWN** 210gr 24cm Frilina Korv 170125
UNKNOWN** 190gr 26cm Frilina Korv 170125
UNKNOWN** 200gr 24cm Frilina Korv 170127
UNKNOWN** 160gr 21cm Frilina Korv 170127
UNKNOWN** 150gr 22cm Spinnfiske Wobbler 170129
UNKNOWN** 200gr 23cm Bottenmete - 170131

*=Arten saknar svenskt namn
**=Artens namn är okänd för mig, vet du så meddela mig gärna.